Sök

Start / Hyresgäst / Huskurage

Huskurage

 

Vi har antagit Huskurages policy som handlar om att motverka våld i nära relationer.
Det är otroligt viktigt att känna sig trygg i den egna bostaden. Alla gör inte det och det vill vi vara med att påverka. Med hjälp av Huskurage kan vi motverka våld i nära relation. 
Hemsidan för huskurage.
Du ska inte stå ensam, en grannsamverkan mot våld i hemmet ger trygghet och kan stoppa pågående våld, att du bryr dig kan till och med vara livsavgörande för din granne. Med hjälp av policyn och Huskurage får du vetskap om våld i hemmet och du får också lära dig hur du ska agera om oro för våld uppstår.

BOSTADSBOLAGETS HYRESGÄSTER SKA KÄNNA SIG TRYGGA HEMMA

För en del människor är hemmet en farlig plats. En plats där man utsätts för våld.  Polisen i Sverige får in omkring 50 anmälningar om våld i hemmet varje dag men de flesta som blir slagna lider i tysthet. 

Som du kanske vet har Bostadsbolaget har antagit policyn Huskurage. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omsorg vid oro för att en granne far illa. Människor som blir slagna hemma lever ofta isolerat med en partner som kontrollerar dem. Här kan en granne vara en livlina – någon som faktiskt märker att något är på tok.

Varje år dödas omkring 20 personer i Sverige av sin partner eller förälder. De flesta som dödas är kvinnor. Man räknar med att var tionde barn i Sverige lever i hem med våld. Vi vet att det är stor risk för att de barnen senare kommer att slå eller blir slagna i sina vuxna relationer.  

Du har kanske sett anslagen om Huskurage i trapphuset? Några enkla grundregler som handlar om att bry sig om och att våga agera:

Ring på hos grannen du är orolig för. Våga fråga hur det är.

Ta gärna hjälp av andra grannar eller våra fastighetsskötare.

Kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation.

Mer information hittar du på Huskurages hemsida.