Sök

Start / Bostadsbolaget / Vision och affärsidé

Vision och affärsidé

Vision

Västerviks Bostads AB är det naturliga valet för boende och verksamhetsutövare. Vi bidrar till livskvalitet och  hållbar tillväxt i  kommunen.

Affärsidé

Västerviks Bostads AB ska på affärsmässiga grunder erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende samt lokaler och service med hög kvalitet.