Sök

Start / Bostadsområden / Vi bygger bostäder / Hasselö

Bo på Hasselö

 

Bostadsbolaget har köpt en tomt på Hasselö (Hagaslätt) och har fått kommunstyrelsens och bolagsstyrelsens uppdrag att bygga permanentbostäder där.

Detaljplanearbetet inför byggnationen pågår. Bostadsbolaget har fått tillstånd att ta ut den vattenmängd som man begärt. Avloppsfrågan kommera att lösas i detaljplanearbetet. När detaljplaneutredningarna är klara kommer ett förslag till detaljplan att gå ut på samråd till grannar, länsstyrelse och kommunala förvaltningar. När detaljplaneförslaget är antaget ansöker Bostadsbolaget om bygglov för bostäderna.

I samråd ska vi arbeta fram ett förslag till boende som passar in i den genuina skärgårdsmiljön. Vi vill också undersöka vilka faktorer som är viktiga för att få ett permanent boende på en ö i skärgården att fungera.

Du är välkommen att kontakta vår Bobutik på telefon 0490-25 72 50 för att sätta upp dig som intressent. 

Läs mer här:
Hasselös egen hemsida
Bostadsbolagets broschyr
Skärgårdsbroschyren 2013