Sök

Start / Sök ledigt / Sök bostad / Bostadskö

Så funkar bostadskön

För att hyra en lägenhet hos Bostadsbolaget måste du stå i vår bostadskö. Du kan ställa dig i kön om du fyllt 16 år (18 år för att få stå på ett eget kontrakt). Du ställer dig i kön här på hemsidan genom att välja Registrera dig på Mina sidor.

För att kunna söka lägenhet hos Västerviks Bostads AB måste du registrera dig som
bostadssökande i vår bostadskö. Du måste ha fyllt 16 år (18 år för att få stå på ett
eget kontrakt) och du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna registrera
dig i bostadskön via vår webbplats: www.bostadsbolaget.vastervik.se. Har du ingen
dator är du välkommen att kontakta vår Bobutik.
Bostadsbolaget kommunicerar i huvudsak med alla bostadssökande via e-post och
telefon. Det åligger därför dig som sökande att upprätthålla korrekta
kontaktuppgifter i din profil på Mina sidor.
Köpoäng
Du får en poäng/dag från den dag du anmäler dig som bostadsökande och det finns
inga andra sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas
eller läggas ihop med någons annans poäng för att få ett större saldo. Du som har ett
hyreskontrakt hos Bostadsbolaget får en poäng/dag ifrån det datum som avtalet
tecknades.
Det finns två undantag för när köpoäng kan överlåtas:
• Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till make, maka, registrerad partner eller
någon den avlidne varit varaktigt sammanboende med i minst tre år under
äktenskapslika förhållanden.
• Köpoäng kan också överlåtas till make, maka, registrerad partner eller någon
du varit varaktigt sammanboende med i minst tre år under äktenskapslika
förhållanden, om du permanent flyttar till vård- och omsorgsboende.
Kontroll sker i båda fallen mot folkbokföringen och kvarstående part måste ansöka
om övertagande av köpoäng inom två år från dödsfallet eller flytten. Intyg lämnas till
Bobutiken.
För att behålla dina köpoäng måste du vara aktiv i Bostadsbolagets bostadskö. Det
betyder att du måste logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad för att få
behålla dina köpoäng. Gör du inte detta så kommer du att tas bort ifrån vårt system.
Bostadsbolaget skickar ut påminnelser till den e-postadress eller bostadsadress du
har angett på mina sidor. Det är ditt ansvar att kontrollera att dina kontaktuppgifter
på Mina sidor stämmer.

För varje dag i bostadskön får du en poäng, till exempel har du efter ett år i kön sparat ihop 365 poäng.

Har du ingen dator är du välkommen att kontakta vår Bobutik.

Bostadsbolaget kommunicerar i huvudsak med alla bostadssökande via e-post och telefon. Det åligger därför dig som sökande att upprätthålla korrektakontaktuppgifter i din profil på Mina sidor.

 

Köpoäng

Du får en poäng/dag från den dag du anmäler dig som bostadsökande och det finnsinga andra sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtaseller läggas ihop med någons annans poäng för att få ett större saldo. Du som har ett hyreskontrakt hos Bostadsbolaget får en poäng/dag ifrån det datum som avtalet tecknades.

Det finns två undantag för när köpoäng kan överlåtas:

• Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till make, maka, registrerad partner ellernågon den avlidne varit varaktigt sammanboende med i minst tre år underäktenskapslika förhållanden.

• Köpoäng kan också överlåtas till make, maka, registrerad partner eller någondu varit varaktigt sammanboende med i minst tre år under äktenskapslikaförhållanden, om du permanent flyttar till vård- och omsorgsboende.

Kontroll sker i båda fallen mot folkbokföringen och kvarstående part måste ansökaom övertagande av köpoäng inom två år från dödsfallet eller flytten. Intyg lämnas tillBobutiken.

För att behålla dina köpoäng måste du vara aktiv i Bostadsbolagets bostadskö. Det betyder att du måste logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad för att fåbehålla dina köpoäng. Gör du inte detta så kommer du att tas bort ifrån vårt system.Bostadsbolaget skickar ut påminnelser till den e-postadress eller bostadsadress du har angett på mina sidor. Det är ditt ansvar att kontrollera att dina kontaktuppgifter på Mina sidor stämmer.