Sök

Start / Hyresgäst / Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning
Bostadsbolaget tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. För att
hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs att man har något av följande skäl:
• Tillfälligt arbete/studier på annan ort (inte pendlingsbart avstånd).
Arbetsgivarintyg eller studieintyg krävs.
• Särskilda familjeförhållanden ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst
vill provbo i ett par-förhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott
tillsammans tidigare. Om du ska provbo i en lägenhet ska du styrka din
ansökan med en kopia på den blivande sambons hyresavtal/köpekontrakt.
• Längre utlandsvistelse kopia på biljett krävs (minst 4 månader)
• Ålder eller sjukdom en hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller
hon läggs in på sjukhus eller annan tillfälligt boende på grund av ålder eller
sjukdom, läkarintyg krävs.
Skriftligt godkännande krävs ifrån Bostadsbolaget för att få hyra ut lägenheten i
andra hand. Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett som finns i
vår Bobutik. Ansökan beviljas normalt sex månader eller max ett år. Därefter kan
man ansöka om förlängning.
Andrahandshyresgästen måste uppfylla våra grundkrav rörande skulder,
betalningsanmärkningar och goda relationer med Bostadsbolaget (se kap. 4).
Påkommen olovlig andrahandsuthyrning är skäl för vräkning/avhysning och klassas
som en misskött relation med Bostadsbolaget vilket leder till att du inte har
möjlighet att få en lägenhet hos oss de kommande två åren.
Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att störningar
inte sker. Första och andrahandshyresgästen ska upprätta ett hyresavtal sinsemellan.
Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta ett hyresavtal.

Bostadsbolaget tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. För att hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs att man har något av följande skäl:

Tillfälligt arbete/studier
På annan ort (inte pendlingsbart avstånd). Arbetsgivarintyg eller studieintyg krävs.

Särskilda familjeförhållande
Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett par-förhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare. Om du ska provbo i en lägenhet ska du styrka din ansökan med en kopia på den blivande sambons hyresavtal/köpekontrakt.

Längre utlandsvistelse 
Kopia på biljett krävs (minst 4 månader)

Ålder eller sjukdom 
En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annan tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom, läkarintyg krävs.

 

Skriftligt godkännande krävs ifrån Bostadsbolaget för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett som finns i vår Bobutik. Ansökan beviljas normalt sex månader eller max ett år. Därefter kan man ansöka om förlängning.

Andrahandshyresgästen måste uppfylla våra grundkrav rörande skulder, betalningsanmärkningar och goda relationer med Bostadsbolaget.

Påkommen olovlig andrahandsuthyrning är skäl för vräkning/avhysning och klassas som en misskött relation med Bostadsbolaget vilket leder till att du inte har möjlighet att få en lägenhet hos oss de kommande två åren.

Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att störningar inte sker. Första och andrahandshyresgästen ska upprätta ett hyresavtal sinsemellan.

Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta ett hyresavtal.