Sök

Start / Hyresgäst / Hemförsäkring

Hemförsäkring

En hemförsäkring täcker skador som uppstår exempelvis vid brand eller stöld. Som hyresgäst ska du ha en egen hemförsäkring för ditt eget skydd och dina ägodelar. Försäkringen ska täcka skador både i bostaden och i källar- eller vindsförråd.

Bostadsbolaget har också försäkringar men de täcker bara skador på själva byggnaden och omfattar inte hyresgästernas personliga egendom.