Sök

Start / Hyresgäst / Våga Bry dig - Huskurage

Våga Bry dig - Huskurage

Att ringa på kan räcka för att stoppa våld. Att visa omtanke kan rädda liv.

Vi på Bostadsbolaget vill uppmana alla våra hyresgäster till att våga bry sig och visa omtanke om varandra. Tillsammans kan vi göra skillnad om vi vet hur vi ska agera när vi känner oro för att en granne far illa eller inte mår bra. Det kan gälla både vuxna och barn.

Bostadsbolaget har antagit en policy (Huskurage) som vi kallar för ”Våga bry dig”. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en äldre granne som verkar må dåligt, eller någon som är ensam.

Det psykiska och fysiska våldet ökar och många lever i ofrivillig ensamhet. Därför är det extra viktigt att vi vågar bry oss om varandra. Att våga bry sig kan rädda liv.

Om du misstänker att en granne far illa berätta om din oro för din fastighetsskötare eller vår Bosociala samordnare.

 

Är du orolig för att en granne far illa? Då önskar vi att du gör så här:

Är du orolig för att en granne far illa? Då önskar vi att du gör så här:

  1. Ring på hos din granne. Du behöver inte stå kvar.
  2. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.
  3. Ring Polisen 112. Vid akuta situationer kontaktas alltid Polisen först.
  4. Om du känner oro för barn, gör en anmälan till socialtjänsten.

 

Huskurage för att förhindra våld i nära relationer

Våga bry dig utgår från arbetet som den ideella föreningen Huskurage driver. Huskurage mål är att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg för att kunna agera. 

Mer information hittar du på Huskurages hemsida.