Sök

Start / Hyresgäst / Våga Bry dig - Huskurage

Våga Bry dig - Huskurage

Att ringa på kan räcka för att stoppa våld. Att visa omtanke kan rädda liv.

2018 antog Bostadsbolaget en policy (Huskurage) som vi kallar för ”Våga bry dig”. Policyn innebär att vi önskar att både våra hyresgäster och medarbetare visar omtanke till varandra, och att vi vågar agera vid oro för att någon far illa. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en äldre granne som verkar må dåligt, eller någon som är ensam.

Är du orolig för att en granne far illa? Då önskar vi att du gör så här:

Är du orolig för att en granne far illa? Då önskar vi att du gör så här:

  1. Ring på hos din granne. Du behöver inte stå kvar.
  2. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.
  3. Ring Polisen 112. Vid akuta situationer kontaktas alltid Polisen först.
  4. Om du känner oro för barn, gör en anmälan till socialtjänsten.

 

Huskurage för att förhindra våld i nära relationer

Våga bry dig utgår från arbetet som den ideella föreningen Huskurage driver. Huskurage mål är att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg för att kunna agera. 

Mer information hittar du på Huskurages hemsida.