Sök

Start / Hyresgäst / Hyresgästundersökning 2021

Hyresgästundersökning Bostadsbolaget 2021

Årets enkät är utskickad till slumpvis utvalda hyresgäster.

En gång om året skickar vi ut en kundenkät till ett slumpvis urval av våra hyresgäster. Till vår hjälp har vi enkätföretaget AktivBo. Undersökningen är självklart anonym.

Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Vad som är bra och vad vi kan förbättra. Dina svar har stor betydelse för hur vi planerar och prioriterar. Genom att fylla i vår enkät är du med och påverkar ditt boende. 

Dina svar är viktiga och visar oss vad vi ska satsa på i framtiden. Ju fler svar vi får desto bättre kan vi bli.

Årets undersökningen var öppen till och med 26 november och är nu avslutad och här är här är resultatet

En gång om året skickar vi ut en kundenkät till ett slumpvis urval av våra hyresgäster. Till vår hjälp har vi enkätföretaget AktivBo. Undersökningen är självklart anonym. 

Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Vad som är bra och vad vi kan förbättra. Dina svar har stor betydelse för hur vi planerar och prioriterar. Genom att fylla i vår enkät är du med och påverkar ditt boende.

 

Dina svar är viktiga och visar oss vad viska satsa på i framtiden. Ju fler svar vi får desto bättre kan vi bli.