Sök

Start / Hyresgäst / Laddning – elbil och laddhybrid

Laddning – elbil och laddhybrid

Laddning – elbil och laddhybrid
ÖBO har i dagsläget ett antal parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbil eller laddhybrid. De kommande åren planerar vi att skapa fler parkeringsytor med ansamlingar av elbilsladdare, så kallade laddkluster.
En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet, och vår ambition om att ha ett modernt och attraktivt bostadsbestånd, gör att vi vill erbjuda våra hyresgäster och besökare möjlighet att ladda elbil. Med flera laddplatser samlade på ett och samma ställe, kan vi ge fler hyresgäster utökade möjligheter att ladda sin elbil.
Vi erbjuder två typer av laddningsalternativ:
Privat laddplats: Du hyr en egen parkeringsplats med ladduttag och betalar en månadsavgift för parkeringsplatsen. Du betalar även för den el du använder, som debiteras separat.
Öppen laddplats: Parkeringsplatser med ladduttag som delas med andra bilister. Här kan du ladda din bil vid behov, och betalar för den el du använder.
Hyreslediga laddplatser
När en privat laddplats blir hyresledig hyrs dessa ut via vårt uthyrningssystem. Alla lediga laddplatser just nu.
För att kunna söka en parkeringsplats behöver du registrera dig som sökande. Så här söker du parkering.
Vi bygger fler laddplatser
Vi arbetar med att se över befintlig infrastruktur och tillföra fler ansamlingar av elbilsladdare, så kallade laddkluster, de kommande åren. När vi bygger nytt eller renoverar våra hus i större omfattning förbereder vi alltid för elbilsladdning på parkeringsplatserna, och tillskapar ett visst antal laddplatser. Vår målsättning är att 15 procent av vårt parkeringsbestånd ska ha laddkapacitet till 2025.
Möjlighet att lämna intresse
Du som är intresserad av att ha en laddplats i ditt närområde har möjlighet att lämna intresse. I takt med att vi ser att det finns ett större intresse i ett visst område, ser vi över möjligheterna att bygga fler laddkluster. Var vi kan bygga laddkluster beror på:
hur stort intresset är.
förutsättningarna i området.
förutsättningarna i elnätet.
Du lämnar att intresse finns genom att kontakta oss. Vi behöver då veta i vilket område du är intresserad av att hyra en laddplats.
Observera att en intresseanmälan inte innebär att vi bygger om din befintliga parkeringsplats till en laddplats. En intresseanmälan ger oss underlag att skapa fler laddkluster i områden där vi ser att intresse finns. Laddplatserna hyrs sedan ut som vanligt via vårt uthyrningssystem.
Priser
Månadshyran för parkeringsplatsen varierar beroende på läge och typ av parkering. Du hittar de aktuella priserna i vårt uthyrningssystem. Priset för elen är 2,50 kronor per kWh.
På våra öppna laddplatser, som i dagsläget finns i Rosta, kostar det 5,20 kronor per kWh att ladda bilen.

Laddstolpe för elbilar

Bostadsbolaget har i dagsläget få parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbil eller laddhybrid. De kommande åren planerar vi att skapa fler parkeringsplatser med elbilsladdare. 

En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet, och vår ambition om att ha ett modernt och attraktivt bostadsbestånd, gör att vi vill erbjuda våra hyresgäster och besökare möjlighet att ladda elbil. Analys och planering för laddstolpar pågår i alla våra bostadsområden. Mer information kommer vart efter beslut fattas för våra olika bostadsområden.

Laddningsalternativ

Privat laddplats: Du hyr en egen parkeringsplats med ladduttag och betalar en månadsavgift för parkeringsplatsen. Du betalar även för den el du använder.

Publik laddplats: Parkeringsplatser med ladduttag som delas med andra bilister. Här kan du ladda din bil vid behov, och betalar för den el du använder.

När vi bygger nytt eller renoverar våra hus i större omfattning förbereder vi alltid för elbilsladdning på parkeringsplatserna enligt lagkrav.

Möjlighet att lämna intresse.

Du som är intresserad av att ha en laddplats i ditt närområde har möjlighet att lämna intresse till ditt driftkontor. I takt med att vi ser att det finns ett större intresse i ett visst område, ser vi över möjligheterna att bygga fler laddplatser.

Var vi kan erbjuda laddmöjligheter beror på:

  • hur stort intresset är.
  • förutsättningarna i området.
  • förutsättningarna i elnätet. 


Kontakta ditt driftkontor om du är intresserad.Vi behöver då veta i vilket område du är intresserad av att hyra en laddplats. Observera att en intresseanmälan inte innebär att vi bygger om din befintliga parkeringsplats till en laddplats. En intresseanmälan ger oss underlag att skapa fler laddplatser i områden där vi ser att intresse finns.