Sök

Start / Hyresgäst / Trygghet och störningar

Trygghet och störningar

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas i ditt hem och det innebär också att du ska känna dig trygg.

Ta hänsyn till varandra

Vi har allmänna ordningsregler som ska följas för att alla hyresgäster ska trivas. Här finns exempel på aktiviteter som kan uppfattas som störande och som därför ska undvikas.

  • Ta hänsyn till dina grannar, speciellt klockan 22.00-06.00 då de flesta människor vill sova.
  • Undvik att utföra arbeten eller aktiviteter som kan vara störande för grannarna, som att spela hög musik eller ha för hög volym på radio/tv. Även högljudda diskussioner och rop hörs mer än du tror. Andra aktiviteter som kan anses störande för dina grannar är att spela instrument, tvätta sent på kvällen eller att duscha nattetid.
  • Skaka eller piska mattor på angivna platser. Det är inte tillåtet på balkongen.
  • Håll alla husdjur kopplade inom bostadsområdet.
  • Undvik att ventilera lägenheten genom att ställa upp dörren till trapphus eller korridor. Det är bättre att använda dina egna fönster eller balkongdörr.
  • Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong eller fönster eftersom det drar till sig skadedjur.
  • Berätta att du ska ha fest för dina grannar ett par dagar i förväg. Då är det lättare att ha överseende med skratt och musik.

Kom ihåg att du alltid är ansvarig för hur dina gäster beter sig i huset.

Om du blir störd av din granne

Försök först att prata med den som stör. De flesta problem kan lösas om vi människor pratar med varandra. Om du behöver hjälp kontaktar du oss. För att vi ska kunna ta kontakt med den som stör vill vi veta namn och adress.

Vid störningar under kontorstid kontakta fastighetsskötarna på ditt driftkontor. 

På kvällar, helger och nätter anmäls akuta störningar till störningsjouren på telefon 0470-132 78. Vi vill helst att du talar om ditt namn och adress för att vi ska kunna nå dig om vi behöver fler upplysningar, men vi uppger aldrig vem som ringt till den som stör.

Efter att du anmält en störning kontaktar vi dig per telefon för att berätta hur vi hanterat just din situation. Störningar av grövre karaktär som inte åtgärdas efter muntlig tillsägelse leder till varningsbrev/rättelseanmaning och risk för vräkning/avhysning.

Vid allvarliga störningar efter kontorstid, (nätter helger) ska störningsjouren kontaktas på: 0470-13278 och vid pågående brott ska du ringa 112.