Sök

Start / Aktuellt / Bostadsbolaget fokuserar på det lokala näringslivet

Bostadsbolaget fokuserar på det lokala näringslivet

Bostadsbolaget fokuserar
på det lokala näringslivet
Bostadsbolaget/Västerviks Bostads AB har startat ett projekt att stärka och utveckla relationen, dialogen och kommunikationen med det lokala näringslivet i Västervik. En viktig del av arbetet är att få en tydlig bild av vad näringslivets tycker och tänker om Bostadsbolaget. Därför genomför Bostadsbolaget en digital enkätundersökning mot näringslivet med start vecka 9.
- Det lokala näringslivet är jätteviktigt för oss. Vi vill utveckla hur vi som köpare av tjänster och varor
kan etablera fler samarbeten med företag i kommunen. Många lokala företag är redan leverantörer idag
och vi ser att fler har möjligheten att bli det. Det är därför vi fokuserar extra på det lokala näringslivet.
Enkelt uttryckt vill vi bli bättre på att göra det både enklare och mer attraktivt att jobba med oss för att utveckla kommunen tillsammans. Det som är bra för Västervik är bra för Bostadsbolaget, säger Sven-Åke Lindberg, vd på Bostadsbolaget i Västervik.
Enkätundersökningen kommer i första hand gå ut till de företag som är registrerade i Västervik Framåts Barometer-verktyg med start under vecka 9. Andra möjligheter att kunna delta i undersökningen kommer
att erbjudas, bland annat via digital länk på Facebook och på Bostadsbolagets hemsida.
- Att få en konkret och tydlig bild av vad näringslivet tycker om oss som kommunalt bolag är viktigt. Det gör
att vi kan utveckla oss och bli bättre på flera olika sätt. Vi gör årligen andra undersökningar med bland annat våra hyresgäster och resultatet av de undersökningarna vägleder oss mycket i vårt utvecklingsarbete, avslutar Sven-Åke Lindberg.
För mer information kontakta;
Sven-Åke Lindberg, vd Bostadsbolaget/Västerviks Bostads AB
tele: 0490–25 72 03
e-post: sven-ake.lindberg@vastervik.se

Bostadsbolaget/Västerviks Bostads AB har startat ett projekt att stärka och utveckla relationen, dialogen och kommunikationen med det lokala näringslivet i Västervik. En viktig del av arbetet är att få en tydlig bild av vad näringslivets tycker och tänker om Bostadsbolaget. Därför genomför Bostadsbolaget en digital enkätundersökning mot näringslivet med start vecka 9.

- Det lokala näringslivet är jätteviktigt för oss. Vi vill utveckla hur vi som köpare av tjänster och varorkan etablera fler samarbeten med företag i kommunen. Många lokala företag är redan leverantörer idagoch vi ser att fler har möjligheten att bli det. Det är därför vi fokuserar extra på det lokala näringslivet.Enkelt uttryckt vill vi bli bättre på att göra det både enklare och mer attraktivt att jobba med oss för att utveckla kommunen tillsammans. Det som är bra för Västervik är bra för Bostadsbolaget, säger Sven-Åke Lindberg, vd på Bostadsbolaget i Västervik.

Enkätundersökningen kommer i första hand gå ut till de företag som är registrerade i Västervik Framåts Barometer-verktyg med start under vecka 9. Andra möjligheter att kunna delta i undersökningen kommeratt erbjudas, bland annat via digital länk på Facebook och på Bostadsbolagets hemsida.

- Att få en konkret och tydlig bild av vad näringslivet tycker om oss som kommunalt bolag är viktigt. Det göratt vi kan utveckla oss och bli bättre på flera olika sätt. Vi gör årligen andra undersökningar med bland annat våra hyresgäster och resultatet av de undersökningarna vägleder oss mycket i vårt utvecklingsarbete, avslutar Sven-Åke Lindberg.

 

För mer information kontakta;
Sven-Åke Lindberg, vd Bostadsbolaget/Västerviks Bostads AB
tele: 0490–25 72 03
e-post: sven-ake.lindberg@vastervik.se