Sök

Start / Aktuellt / Hyresförhandlingen för 2023 är klar

Hyresförhandling för 2023 är klar

Hyresgästföreningen Region Sydost och Västerviks Bostads AB har enats om hyres- och avgiftsnivåer för det kommande året.  För en hyresgäst med en normalstor trea innebär överenskommelsen en höjning med 244 kronor per månad.

Från och med 1 mars 2023

o Hyran för bostäder höjs med 3,95 procent.
o Hyran för bostäder med presumtionshyra höjs med 2,25 procent.
o Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med 3,95 procent per år.
o Hyran för garage, carportar och p-platser höjs med 15 kr per månad.
o Avgifter för standardval samt underhållsrabatter höjs 3,95 procent. 

Bakgrunden till höjningen på 3,95 procent är främst de betydande kostnadsökningarna som råder. I förhandlingen har vi nått en rimlig och stabil hyresutveckling i ett väldigt svårt ekonomiskt läge. 

Ersättningar till hyresgästföreningen
Hyressättningsavgiften är 12 kronor i månaden.

 

Pressmeddelande