Sök

Start / Aktuellt / Upphandling ramavtal byggtjänster

Upphandling ramavtal byggtjänster

Upphandling
RAMAVTAL BYGGTJÄNSTER
Västerviks Bostads AB handlar tillsammans med TjustFastigheter AB, Västervik Miljö &
Energi AB och Västerviks kommun upp
ramavtal byggtjänster.
Sista dag för frågor: 2020-03-23
Sista anbudsdag: 2020-04-02
Välkomna med era anbud.
Upphandlingen finns på www.vastervik.se under Näringsliv och arbete, Upphandling och inköp under ”Pågående upphandlingar”.
Cecilia Åsberg
Upphandlare

Västerviks Bostads AB handlar tillsammans med TjustFastigheter AB, Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks kommun upp ramavtal byggtjänster.

Sista dag för frågor: 2020-03-23

Sista anbudsdag: 2020-04-02

Välkomna med era anbud.

Upphandlingen finns här:

https://www.vastervik.se/Naringsliv-och-arbete/Upphandling-och-inkop/Pagaende-upphandlingar/

Cecilia Åsberg
Upphandlare