Sök

Start / Aktuellt / Utdelning Årets utmärkelse Svensk Kvalitet 2022

Västerviks Bostad AB har mottagit Årets utmärkelse av Svensk Kvalitet 2022

Västerviks Bostad AB har mottagit Årets utmärkelse av Svensk Kvalitet 2022
Förra veckan fick Bostadsbolaget ta emot utmärkelsen vid en ceremoni i teatersalongen på Bryggaren. Utmärkelsen delades ut av Landshövdingen i Kalmar län, Johan Blom. 
På cermonin deltog även Berit Lindholm VD på SIQ, Annette Björnson SIQ, Anders Mellberg domarkommiténs ordförande, Ruth Piatek Wallin ordförande Bostadsbolagets styrelse, Kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson och Kommundirektör Anders Björlin. Från Bostadbolaget närvarade VD Sven-Åke Lindberg med samtlig personal.
SIQ berättade om sin verksamhet. Vår vd Sven-Åke Lindberg berättade om arbetet som ligger bakom Västervik Bostad AB´s framgångar. – Jag är både väldigt glad och stolt över att vi blivit utsedda som föredöme, och kan konstatera att vi faktiskt har en väldigt hög kvalitetsnivå i företaget, säger Sven-Åke.
Det serverades fika till all personal och inbjudna gäster. 
Ceremonin avslutades med en intressant föreläsning om kundservice och kundvärde av PG Wettsjö. 

8 februari mottog Bostadsbolagett utmärkelsen vid en ceremoni i teatersalongen på Bryggaren. Utmärkelsen delades ut av Landshövdingen i Kalmar län, Johan Blom. På cermonin deltog även Berit Lindholm VD på SIQ, Annette Björnson SIQ, Anders Mellberg domarkommiténs ordförande, Ruth Piatek Wallin ordförande Bostadsbolagets styrelse, Kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson och Kommundirektör Anders Björlin. Från Bostadbolaget närvarade VD Sven-Åke Lindberg med samtlig personal.
SIQ berättade om sin verksamhet. Vår vd Sven-Åke Lindberg berättade om arbetet som ligger bakom Västervik Bostad AB´s framgångar. – Jag är både väldigt glad och stolt över att vi blivit utsedda som föredöme, och kan konstatera att vi faktiskt har en väldigt hög kvalitetsnivå i företaget, säger Sven-Åke.

Det serverades fika till all personal och inbjudna gäster. 
Ceremonin avslutades med en intressant föreläsning om kundservice och kundvärde av PG Wettsjö.

Domarkommitténs motivering:

” Västerviks Bostads AB uppvisar en stor kvalitetsmognad med ett tydligt kundfokus. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat inkluderande ledarskap och delaktiga medarbetare. Cheferna leder företaget utifrån värdegrunden ”Allas delaktighet” och ledningsvisionen ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Verksamheten uppvisar beständiga höga resultat över tid som är relaterade till systematiska arbetssätt. 

Västervik Bostad AB har en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten, och företaget tillämpar arbetssätt som involverar medarbetare, kunder och intressenter för att förbättra verksamheten och skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Med få beslutsnivåer och korta beslutsvägar möjliggörs en hållbar utveckling och ett hållbart resultat utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Västervik Bostads AB är en stark förebild för den kultur, struktur och den systematik som skapar förutsättningar för hållbar utveckling över tid. Genom sin engagerade ledning och sina involverade medarbetare samt genom ett förtjänstfullt arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling är de en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022″ 

Tisdag 16 maj kommer vi att ha öppet hus för företag och övriga intressenter som vill ta del av vårt kvalitetsarbete. Mer information kommer inom kort.