Sök

Start / Aktuellt / Bostadsbolaget – mottagare av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2020

Bostadsbolaget– mottagare av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2020

Utmärkelsen delas ut av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. 

Domarkommitténs motivering:

Västerviks Bostads AB uppvisar en tydlig förståelse för hur man sätter kunden i centrum och där medarbetarna fått ett eget ansvar att ge service utifrån ett socialt perspektiv. Ledningen är engagerad och närvarande vilket leder till att medarbetarna ges ett stort delegerat ansvar.

Verksamheten uppvisar goda resultat i jämförelse med uppsatta mål och andra jämförbara verksamheter. Västerviks Bostads AB:s effektiva processarbete leder till förbättringar vilket avspeglas i resultatet av de årliga kund- och intressentenkäterna. Kunder och intressenter känner förtroende för verksamheten genom deras systematiska arbetssätt som är baserade på valda strategier och värderingar.

Västerviks Bostads AB är ett gott föredöme där engagerade medarbetare sätter kunden i centrum och gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

– Det känns fantastiskt att få ett erkännande för vår målmedvetna resa i kundorienterad verksamhetsutveckling! Vår inställning med stort engagemang och ”Service från hjärtat” genomsyrar Bostadsbolaget och hjälper oss att skapa nöjda kunder och medarbetare. Vi har lyckats sprida ett aktivt hållbarhetsarbete i hela organisationen och känner att vi verkligen bidrar till att skapa en hållbar tillväxt i kommunen, säger Sven-Åke Lindberg, VD på Västerviks Bostads AB.