Sök

Start / Aktuellt / Vi är i final i årets miljöstrategipris tillsammans med Spendrups och Ragn-Sells

Vi är i final i årets miljöstrategipris tillsammans med Spendrups och Ragn-Sells

Nu är finalisterna till Miljöstrategipriset 2023 klara. Efter att ha gått igenom ett stort antal intressanta nomineringar har juryn nu valt ut tre spännande kandidater. Priset delas ut på Miljöstrategidagarna den 12 oktober och Västerviks Bostads AB är en av finalisterna.

Miljöstrategipriset delas årligen ut till en verksamhet, grupp eller förening som utformat och genomfört en tydlig hållbarhetsstrategi med fokus på ekologisk hållbarhet. Bland tidigare vinnare finns bland annat Region Västernorrland, Max Burgers, Vasakronan, Kappahl och Upphandlingscenter Falun-Borlänge-regionen.

I år har flera vassa bidrag skickats in och juryn har nu valt att ut tre finalbidrag som de anser har gjort extra bra ifrån sig.

Miljöstrategipriset har delats ut sedan 2015. Årets vinnare offentliggörs i samband med Miljö & Utvecklings hållbarhetskonferens Arena Hållbarhet, som är uppdelad i konferensen Hållbart Samhällsbyggande och Miljöstrategidagarna.

Här årets nomineringar till Miljöstrategipriset:
Spendrups och Lantmännen
2021 startade Spendrups ett samarbete med Lantmännen kring deras odlingsprogram Klimat & Natur, som främjar hållbar odling genom åtgärder som minskar klimatpåverkan, främjar biologisk mångfald och ökar effektiviteten i odlingen.

Arbetet har resulterat i att odlingsprogrammet har kunnat växa både i volym och i antal grödor som odlas och under 2023 lanserade Spendrup en helt ny öl bryggd på maltkorn som skördats på de svenska gårdarna genom Klimat & Natur. Under året introduceras också fossilfri växtnäring i programmet, vilket innebär en CO2-besparing på cirka 50 procent jämfört med konventionell odling. Samtidigt har biologisk mångfald gynnats genom mer än 100 000 kvadratmeter blommande zooner.

Västerviks Bostadsbolag
Västerviks Bostadsbolag har drivit ett framgångsrikt projekt för ökad biologisk mångfald i bostadsområden. I projektet har de skapat ett coachingteam kring grönyteskötsel och klimatanpassning som i sin tur internutbildat driftpersonal i hela beståendet.

Via samverkan med kommunens skogsförvaltning har bostadsbolaget bland annat friställt biologiskt viktiga träd, sanerat områden från främmande invasiva arter och inventerat karaktärsträd. Bolaget har också anslutit sig till i-Treeregistret, som Svenska Trädföreningen står bakom, för att få en uppskattning av hur mycket ekosystemtjänster träden bidrar med. Därtill har man satt ut kvadratreferensytor där etableringen av ängsmattor kan följas upp och jämförelser göras på artrikedom mellan ängs – och gräsytor för att visualisera biologisk mångfald.

Ragn Sells
2015 utarbetade företaget en ny strategi baserad på tre principer; att utveckla lösningar som minskar behovet av jungfrulig produktion, att sanera materialflödet och att sluta skjuta fram problemen till nästkommande generationer.

Nu har Ragn-Sells lanserat kampanjen ”The 10 Billion Challenge” som belyser vikten av återvinning av näringsämnen i megastäder för att säkerställa livsmedelsförsörjningen fram till 2100. Kampanjen inleddes i New York under New York Climate Week, och fortsätter sedan på COP28. År 2100-planen presenterades först vid FN i New York i mars 2023.

Den sista tillgängliga fosfatgruvan år 2100 kommer att finnas i Västsahara i Marocko, vilket gör det brådskande att säkerställa denna viktiga resurs för livsmedelsproduktion. Ragn-Sells har även initierat lösningar för att omvandla biologiskt avfall från fiskodlingar i Norge till förnybar energi och cirkulärt fosfor. Dessutom har företaget aktivt påverkat internationell handelspolitik för att främja användningen av avfall som råmaterial inom den cirkulära ekonomin.

Här är årets jury
Juryn är en oberoende expertjury, bestående av Ylva Öhrnell, DHL Freight, Kristina Birath, Eskilstuna kommun, Elin Larsson, Världsnaturfonden WWF, Henrik Ny, Blekinge Tekniska Högskola, och Miljö & Utvecklings chefredaktör Jon Röhne.