Sök

Start / Projekt / Ny- och ombyggnadsprojekt / Byggprojekt Bostadsbolaget / Bostäder / Nytt särskilt boende i Gamleby

Nytt särskilt boende i Gamleby

Projektledare David Högström
Telefon 0490-25 73 86
david.hogstrom@vastervik.se

Entreprenör Byggbolaget i Vetlanda AB.

Följ bygget live

Västerviks Bostads AB bygger ett nytt särskilt boende på Västerviksvägen i Gamleby som ska ersätta nuvarande särskilda boenden på Erneborg och Hagnäsgården.

Det blir totalt 52 lägenheter samt personal och gemensamhetsutrymmen.

Beräknad byggstart är fjärde kvartalet 2021 och särskilda boendet beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2023.

Upphandling av entreprenaden är tilldelad Byggbolaget i Vetlanda AB.

Start av schaktarbete är planerat till början av mars 2022.

I projektet ingår även rivning av före detta Åbyskolan (stenhuset). Rivningen skedde under hösten 2021. Slutbesiktning av rivningen är godkänd. 

Sidan senast granskad 2022-01-25