Sök

Start / Projekt / Ny- och ombyggnadsprojekt / Byggprojekt Bostadsbolaget / Nybyggnad bostäder Långholmen 3

Nya bostäder Långholmen 3 Strömsgatan 9

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade på tisdagen både rivningslov och bygglov för Långholmen 3, den fastighet där Centrumgården står i dag.
Rivningslovet gäller alla byggnader på fastigheten och i bygglovsplanerna finns 21 lägenheter på, 1,5-4 rum och kök, uppdelat i tre hus, garage för tio bilar, lägenhetsförråd, miljörum samt cykelgarage. Ytterligare sju parkeringsplatser är ordnade på en närliggande fastighet.

 

Vi planerar att bygga nya hyresrätter på Långholmen 3 Strömsgatan 9 (fd Centrumgården)

Rivningslov och bygglov är beviljat.

Rivningslovet gäller befintlig byggnad på fastigheten och i bygglovsplanerna finns 21 lägenheter på, 1,5-4 rum och kök, uppdelat i tre hus, garage för tio bilar, lägenhetsförråd, miljörum samt cykelgarage.

Ytterligare sju parkeringsplatser är ordnade på en närliggande fastighet.

Upphandlingen av Långholmen 3 (rivning och nybyggnation) annonserades den 8 november 2022. Sista dag för att inkomma med anbud är den 19 december 2022.

 

Sidan senast granskad 2022-11-14