Sök

Start / Projekt / Ny- och ombyggnadsprojekt / Byggprojekt Bostadsbolaget / Ny hälsocentral i Gamleby

Ny hälsocentral i Gamleby

Projektledare Casper Rosén
Telefon 0490-25 75 32
casper.rosen@vastervik.se

Följ bygget live

Fasadbild hälsocentral

Bilden visar hälsocentralen längst fram och i bakgrunden det särskilda boendet.

Genom en avsiktsförklaring 2016 har Region Kalmar och Västerviks Bostads AB kommit överens om att bygga ny hälsocentral som ska ersätta den befintliga i Gamleby. Projektet omfattar nybyggnad av ca 1350 m2 stor hälsocentral med Region Kalmar som hyresgäst. Utredning och projektering av förbindelsegången till kök och matsal ingår i detta projekt.

Bygglov är beviljat. 

Upphandling av totalentreprenad är avslutad. Sista dag att lämna anbud  via TendSign var 17 mars, 2022.

Byggstart är planerad under våren 2022 med färdigställande hösten 2023. 

Sidan senast granskad 2022-03-29