Sök

Start / Projekt / Ny- och ombyggnadsprojekt / Byggprojekt Bostadsbolaget / Ny hälsocentral i Gamleby

Ny hälsocentral i Gamleby

Projektledare Casper Rosén
Telefon 010-355 75 32
casper.rosen@vastervik.se

Arkitekt är Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter AB.

Entreprenör är Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping AB. 

Öviga entreprenörer:

Mark: Ljungheden Construction AB
Rör: Ternstedt Invent AB
Vent: Ventilationsprojekt
El: Vimmerby Elektriska AB Plåt: AJ Plåtslageri AB

Följ bygget live

Fasadbild hälsocentral

Bilden visar hälsocentralen längst fram och i bakgrunden det särskilda boendet.

Genom en avsiktsförklaring 2016 kom Region Kalmar och Västerviks Bostads AB överens om att bygga ny hälsocentral som ska ersätta den befintliga i Gamleby. Projektet omfattar nybyggnad av ca 1350 m2 stor hälsocentral med Region Kalmar som hyresgäst. Projektet omfattar även en förbindelsegång mellan särskilt boende och Åbyängsskolans befintliga matsal vid Västerviksvägen.

Upphandling av totalentreprenad är avslutad och kontraktet har tilldelats Miljöbyggarna i Linköping AB.
Byggstart sker under v23 med färdigställande hösten 2023. 

Första spadtaget gjordes 18 augusti 2022 och färdigställande är planerat till hösten 2023. 1 november 2023 överlämnades hälsocentralen till Region Kalmar.

Spadtag Hälsocentral Gamleby

Bilden visar första spadtaget 18 augusti 2022

Sidan senast granskad 2023-11-06