Sök

Start / Projekt / Ny- och ombyggnadsprojekt / Byggprojekt TjustFastigheter AB / Ny hälsocentral i Gamleby

Ny hälsocentral i Gamleby

Projektledare Casper Rosén
Telefon 0490-25 75 32
casper.rosen@vastervik.se

Följ bygget live

Genom en avsiktsförklaring 2016 har Region Kalmar och Västerviks Bostads AB kommit överens om att bygga ny hälsocentral som ska ersätta den befintliga i Gamleby. Projektet omfattar nybyggnad av ca 1350 m2 stor hälsocentral med Region Kalmar som hyresgäst.

Framtagande av förfrågningsunderlag för byggnation pågår och ansökan om bygglov planeras vara klar för inlämning oktober 2021.

Upphandling av entreprenör genomförs efter årsskiftet 2021/2022.

Byggstart är planerad under våren 2022 med färdigställande hösten 2023. 

Sidan senast granskad 2021-09-24