Sök

Start / Om Bostadsbolaget

Om Bostadsbolaget

Våra produkter

Bostadsbolaget äger 3 321 bostäder och 316 lokaler samt garage och carportar. Bolaget säljer olika förvaltningstjänster som drift och service åt kommunens skolor, förskolor, kommunala verksamhetslokaler och lokaler för äldreomsorg. Sammantaget ansvarar bolaget för nästan en halv miljon kvadratmeter bostads- eller lokalyta.

Ägare

Bolaget är helägt av Västerviks kommuns Förvaltnings AB. Kommunstyrelsen utser ombud som har att företräda kommunen vid bolagsstämman.

 

Bolagets styrelse

Styrelsen väljs i sin helhet av kommunfullmäktige i Västerviks kommun.

Styrelsens sammansättning

Ruth Piatek Wallin, ordförande
Roger Axmon, vice ordförande 
Krister Örnfjäder
Elisabeth Johansson
Lars Persson
Michael Andersson
Hans Gustavsson
Kenneth Lind
Dan Larsen 

Organisationstillhörighet  

Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännytta som är en bransch- och intresseorganisation för fler än 300 allmännyttiga bostadsföretag.