Sök

Start / Om Bostadsbolaget

Om Bostadsbolaget

Våra produkter

Bostadsbolaget äger 3 321 bostäder och 316 lokaler samt garage och carportar. Bolaget säljer olika förvaltningstjänster som drift och service åt kommunens skolor, förskolor, kommunala verksamhetslokaler och lokaler för äldreomsorg. 

Roger Axmon (M), Ordförande 
Stefan Ågren (M)
Thorbjörn Bäckrud (KD)
Kenneth Lind (W)
Börje Nordström (SD)
Ruth Piatek Wallin (S), Vice ordförande. 
Krister Örnfjäder (S)
Tomas Sundell (S)
Michael Andersson (C)

 

Organisationstillhörighet  

Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännytta som är en bransch- och intresseorganisation för fler än 300 allmännyttiga bostadsföretag.