Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Vision och affärsidé

Vision och affärsidé

Vision

Västerviks Bostads AB är förstahandsvalet för boende och verksamhetsutövare.  Vi bidrar till livskvalitet och hållbar tillväxt i  kommunen.

Affärsidé

Västerviks Bostads AB ska på affärsmässiga grunder erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende och lokaler och service med hög kvalitet, samt tillhandahålla bygg- och fastighetstjänster inom kommunkoncernen.