Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Byggnationer i egen regi

Byggnationer i egen regi

Grunden för Bostadsbolagets (och TjustFastigheters) verksamhet är kommunens bästa och när det gäller byggnationer är det bäst för kommunen om investeringarna kan genomföras till rimlig kostnad och i rimlig tid.

Vi får mängder av bygguppdrag ifrån kommunen. Västervik behöver skolor, särskilda boenden och bostäder. Men vi har svårt att få tag på arbetskraft till alla byggen - hantverkare och konsulter har fullt upp eftersom byggnationen är överhettad i hela landet. För att vi ska kunna bygga det som kommunen behöver har vi valt att anställa fler ingenjörer och hantverkare. För då kan vi garanterat utföra en del av de byggnationer som kommunen beställer till rimligt pris och i rimlig tid.

Men vi gör långt ifrån allt i egen regi. Vi handlar fortfarande upp omkring 90 procent av våra byggjobb. Och faktum är att vi går ut med fler anbud nu än vi gjorde innan vi anställde fler hantverkare och ingenjörer. Hur kan det komma sig? Jo, för några år sedan handlade vi mycket på total- eller generalentreprenad vilket betyder att en enda entreprenör handlades upp. Idag byggleder vi ofta själva och handlar upp många mindre entreprenader i projekten. Det leder till att företagen på orten har fler möjligheter att komma in i våra entreprenader. Byggnationen av särskilt boende och trygghetsboende på Långrevsgatan är ett bra exempel. Där höll vi i delar av byggnationerna själva och handlade upp underentreprenörer för riv, betonghåltagning, el, markarbeten, ventilation och rör. Allt från lokala företag. Vi skapar därmed större förutsättningar för entreprenörerna på orten samtidigt som vi jobbar för kommunens bästa.

Sidan senast granskad 2021-09-24