Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Hållbarhet

Hållbarhet

Fyra tjejer sparkar boll utomhus

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar allt vi gör i den dagliga verksamheten och för långsiktig fastighetsförvaltning och trygga bostadsområden. Vi har tillsammans med övriga bolag inom Västerviks kommunkoncern antagit utmaningen att bli ”ledande inom hållbarhet i Västerviks kommun” genom ägardirektiv 2019 och de fastställda 2030-målen

Vi deltar i Sveriges Allmännyttas Klimatinitativ för att bli fossilfria till 2030 och minska vår energiförbrukning med 30%.*

Klimatinitiativet

Hela vår Hållbarhetsrapport finns att läsa i Årsredovisningen 2022.

Vi arbetar med hållbarhet ur tre perspektiv; Social, Ekologisk och Ekonomisk.

Det egna hemmet och närmiljön har stor betydelse för människors liv. I uppdraget från ägaren ingår att främja bostadsförsörjning och inflyttning samt svara för god boendemiljö och ansvarsfull fastighetsförvaltning. Det klarar vi inte utan ett gott samarbete med det omgivande samhället.
Genom vårt sätt att ta ansvar vill vi bidra till ett gott samhälle och livskvalitet varje dag.
Verksamheten kan inte fungera utan kompetenta och engagerade medarbetare. Därför satsar vi mycket resurser på utveckling, utbildning, trivsel och inflytande för de anställda.

SOCIAL HÅLLBARHET
Det egna hemmet och närmiljön har stor betydelse för människors liv. I uppdraget från ägaren ingår att främja bostadsförsörjning och inflyttning samt svara för god boendemiljö och ansvarsfull fastighetsförvaltning. Det klarar vi inte utan ett gott samarbete med det omgivande samhället och våra hyresgäster.

Genom vårt sätt att ta ansvar vill vi bidra till ett gott samhälle och livskvalitet varje dag.Verksamheten kan inte fungera utan kompetenta och engagerade medarbetare. Därför satsar vi mycket resurser på utveckling, utbildning, trivsel och inflytande för de anställda.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Klimatförändringarna är ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Vi på Bostadsbolaget har en viktig roll i klimatanpassningen och har bestämt oss för att göra vår del.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Fastigheter är långsiktiga investeringar. Genom ansvarsfull fastighetsförvaltning i kombination med en stabil ekonomisk utveckling kan vi erbjuda attraktiva och hållbara lägenheter i många år framåt.

Senast uppdaterad 2023-08-28