Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Organisation

Organisation

Vår organisation är decentraliserad och de flesta beslut som rör boendet tas direkt av fastighetsskötaren. Att bo hos oss innebär att man kan lita på att saker fungerar. Våra fastighetsskötare har sina kontor ute i bostadsområdena och strävar ständigt efter att sköta våra hus och kundrelationer på ett långsiktigt sätt.

Bostadsbolaget äger och förvaltar fastigheter och säljer tjänster. Vi förvaltar inte bara bolagets egna fastigheter utan även de verksamhetslokaler som TjustFastigheter AB och kommunen äger. Huvuddelen av de förvaltade lokalerna är skolor och förskolor.

 

Driftavdelning

Drift består av tre förvaltningsområden med varsin förvaltare som chef. Förvaltarna ansvarar för nio driftlag och den sociala verksamheten Träffpunkten. Driftlagen ansvarar för fastighetsskötseln i sina hus och hanterar kundvård och relationer med övriga intressenter i bostadsområden och TjustFastigheters fastigheter.

Teknikavdelning

Teknikavdelningen projekterar och genomför investerings- och underhållsprojekt på såväl våra egna fastigheter som de fastigheter som vi förvaltar för TjustFastigheter och Västerviks kommuns räkning. Teknikavdelningen stödjer även driften i drifttekniska frågor.  

Byggavdelning

Byggavdelningen genomför mindre investerings- och underhållsprojekt främst på våra ägda fastigheter. Byggavdelningen anlitas främst av Teknikavdelningen i samband med större arbeten.

Serviceavdelning

Serviceavdelningen har närmare koppling till Driftavdelningen och är främst avsedd att användas för snabba korta jobb som fastighetsskötarna beställer.  Service har även en verkstad som jobbar mot kommunen och driftlagen.

Marknadsavdelning 

Avdelningen jobbar med uthyrning, företagets Bobutik, hyresjuridik, störningar, marknadsföring, information och Träffpunkten.

Ekonomiavdelning

Avdelningen jobbar med ekonomi, personaladministration, administration och IT-frågor.

 


Under affärsområde Bygg och Teknik finns de fyra avdelningarna Underhåll- och Service, Bygg, Teknik och Fordonsverkstad och under Underhåll- och Service sorterar enheten Service och enheten Underhåll. Till chefen för affärsområde Bygg och Teknik finns också kopplat en stab för utredning och analys. Hantverkarresurserna ska utnyttjas flexibelt mellan Byggenheten och Underhålls- och Serviceenheten.