Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Sponsring

Riktlinjer för sponsring och samarbeten

 

Allmänt

Genom sponsring vill vi stärka och profilera vårt varumärke och skapa en positiv bild av företaget och vår kommun. Vi vill skapa och vårda goda relationer till såväl kunder och kommuninvånare som till våra medarbetare. Sponsringen ska gynna våra kunders och medarbetares sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster. 

Vår sponsring baseras på ett avtal och riktar sig till lokala föreningar och arrangemang i Västerviks kommun inom bland annat kultur, idrott och samhälle, främst med inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet. Sponsring är ett samarbete mellan två parter och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi eller vår kommun kan synas i ett positivt sammanhang och med en tydlig exponering. 

 

Omfattning

Bostadsbolagets affärsidé och övergripande mål styr val av sponsringsprojekt. All sponsring ska stödja Bostadsbolagets affär och integreras och samordnas med övriga informations- och marknadsaktiviteter. Sponsringssamarbeten ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av Bostadsbolaget som ett effektivt, affärsmässigt företag som samtidigt aktivt tar det sociala ansvar som följer på att vara ett allmännyttigt bostadsbolag.

Vi sponsrar föreningar i Västerviks kommun som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Vi har också som ambition att stödja enstaka samhälls- eller kulturevenemang som syftar till att främja samhällsutvecklingen i kommunen.

 

Avgränsningar

Vi sponsrar inte verksamhet som kan anses vara kontroversiell, riskbetonad eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ.

 

Hur vi sponsrar

  • Ansökan om sponsring ska ske skriftligt – blankett finns på vår hemsida.
  • Vi ger inte rena bidrag, utan kräver konkreta motprestationer från den sponsrade.
  • Vi ingår skriftliga samarbetsavtal med dem vi sponsrar.
  • Vi definierar ett konkret innehåll i sponsringen i dialog med respektive samarbetspartner. Det kan handla om att genomföra en eller flera gemensamma aktiviteter till exempel arenareklam, entrébiljetter, kundträffar i samband med evenemang/idrottsaktiviteten med mera.
  • Den sponsrade åtar sig att lämna återkoppling kring hur sponsormedlen använts och vilken nytta Bostadsbolaget haft av avtalet.
  • Om den sponsrade parten eller dess medlemmar eller andra närstående aktörer agerat på ett sätt som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt äger Bostadsbolaget rätt att omedelbart säga upp avtalet.

 

Blankett för ansökan om sponsring hittar du här.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta:
Susanne Vidvik, marknadschef
Telefon 010-355 72 24
susanne.vidvik@vastervik.se