Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Styrelse

Styrelse

Västerviks Bostads AB´s styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval


             

Roger Axmon, ordförande         Ruth Piatek-Wallin

    
Börje Nordström                  Kenneth Lindh Krister Örnfjäder

    
Stefan Ågren    Torbjörn Bäckrud Tomas Sundell                       

      

Jonas Ålstam, Vision, personalrepresentant

Marcus Sundell,Kommunal,personalrepresentant