Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen bostadsbolaget.vastervik.se

 

Västerviks Bostads AB står bakom den här webbplatsen. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsvariation. Den ska fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och vi arbetar hela tiden för att göra den mer tillgänglig.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur webbplatsen bostadsbolager.vastervik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • De tillgänglighetsproblem vi känner till på webbplatsen.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan

  • Det finns pdf-dokument på webbsidan som omfattas av lagen, men som inte är tillgänglighetsanpassade. Om du använder ett uppläsande verktyg för dessa pdf:er så kan du exempelvis få problem med läsordningen och sakna alt-texter till bilder. Det finns också dokument på webbplatsen som är inskannade som bilder. Vi arbetar med att tillgängliggöra dessa dokument.
  • Vi saknar textbeskrivning till komplexa format som till exempel pdf-filer.
  • Det finns områdeskartor på webbsidan som saknar alt-texter och tillräckliga kontraster. Vi arbetar med att tillgängliggöra dessa kartor.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som finns publicerat så är du välkommen att kontakta oss för att få hjälp

  • skicka e-post till bostadsbolaget@vastervik.se
  • ringa till oss på 010-3557200.

Har du någon funktionsvariation som gör att du har svårt att själv kontakta oss? Då kan du ta hjälp av post- och telestyrelsens tjänster för dig som till exempel är gravt synskadad, döv eller har talsvårigheter.
Läs mer om tolkning för dig med funktionsvariation här.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Har du upptäckt något problem som inte är beskrivet på den här sidan eller anser att vi inte uppfyller lagens krav? Hör av dig så att vi får veta att problemet finns så ska vi försöka åtgärda det.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till bostadsbolaget@vastervik.se

ringa till oss på 010-3557200.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du har meddelat brister till oss och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och anmäla det.
Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en egenkontroll av vastervik.se.

Du hittar protokollet från vår kontroll av webbplatsen här.

Webbplatsen publicerades januari 2009. Från hösten 2022 pågår framtagande av ny webbplats tillsammans med Västerviks kommun. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-10-24.