Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Upphandlingar

Bostadsbolaget och upphandlingar

Två byggarbetare framför nybyggnation av bostadshus

Varje år köper Västerviks Bostads AB varor, tjänster samt entreprenader från 600 till 700 olika leverantörer. De två senaste åren har inköpen legat på nästan 400 miljoner kronor per år.  En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge många företag möjlighet att delta i upphandlingar.

Aktuella upphandlingar via TendSign 

Den som vill lämna anbud kan registrera sig kostnadsfritt via tendsign.com, ladda ner förfrågningsunderlaget och lämna eventuellt anbud. Frågor gällande förfrågningsunderlaget i en specifik upphandling ställs alltid i TendSign. Många av våra inköp sker genom avrop via så kallade ramavtal. Ett ramavtal sträcker sig oftast över flera år, men max fyra år. Bostadsbolaget har tecknat ramavtal inom de flesta hantverksområdena, men utökar hela tiden antalet. Upphandling av våra ramavtal sker kontinuerligt.

Lagen om offentlig upphandling

Bostadsbolaget lyder under Lag om Offentlig Upphandling, SFS 2016:1145, för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär att det finns tvingande regler som Bostadsbolaget måste följa vid våra upphandlingar.

Har du allmänna frågor rörande upphandling, kontakta oss gärna via e-post bostadsbolaget@vastervik.se.

Här kan du se våra och den övriga kommunkoncernens aktuella upphandlingar.

Behandling av personuppgifter vid upphandling.