Sök

Start / Om Bostadsbolaget / Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Västerviks kommun har en visselblåsarfunktion för att snabbt fånga upp missförhållanden som allvarligt kan skada vår verksamhet eller våra anställda.

Känner du till eller misstänker att någon inom Västerviks kommunkoncern inte följer gällande lagstiftning ska detta alltid uppmärksammas. I första hand ska missförhållanden rapporteras till chef, men du kan också använda dig av visselblåsarfunktionen. 

Här kan du läsa mer om vad du kan anmäla och hur du gör.