Arena Bökensved

Projektledare Henrik Ankarvall
Telefon 0490-25 72 72
henrik.ankarvall@vastervik.se

Planerat färdigställande: 2024

Projektstart: 2022
Planerat färdigställande: 2024-2025

Upphandling av en totalentreprenad pågår och sista dag att
lämna in anbud är 19 maj 2022. Lämna anbud på tendSign.

2021 fick TjustFastigheter i uppdrag från Västerviks kommun att ta fram ett förslag på arena och eventhall.Västerviks Bostads AB har nu på uppdrag av TjustFastigheter AB tagit fram en programhandling för en ny arena och eventhall, i en och samma byggnad, som ska byggas intill nuvarande ishall på Bökensvedområdet i Västervik. Arenan är främst avsedd för issport, men kan också användas för att arrangera konserter och andra evenemang. 

Läs mer om projektet på Västervik kommuns hemsida