Arena Bökensved

Projektledare Henrik Ankarvall
Telefon 0490-25 72 72
henrik.ankarvall@vastervik.se

Planerat färdigställande: 2024

Projektstart: 2022
Planerat färdigställande: 2024-2025

TjustFastigheter AB avbryter upphandlingen avseende Arena Bökensved.

Bolaget kan efter utvärdering konstatera att bristande konkurrens samt ett alltför högt pris föreligger och har därför beslutat att upphandlingen avbryts.

Bolaget genomför nu en analys av situationen för att hitta en form för hur projektet ska kunna genomföras.

Vid eventuella frågor, kontakta Vd Sven-Åke Lindberg, 0490-257203 eller via mail sven-ake.lindberg@vastervik.se

 

2021 fick TjustFastigheter i uppdrag från Västerviks kommun att ta fram ett förslag på arena och eventhall.Västerviks Bostads AB har nu på uppdrag av TjustFastigheter AB tagit fram en programhandling för en ny arena och eventhall, i en och samma byggnad, som ska byggas intill nuvarande ishall på Bökensvedområdet i Västervik. Arenan är främst avsedd för issport, men kan också användas för att arrangera konserter och andra evenemang. 

Läs mer om projektet på Västervik kommuns hemsida 

Sidan uppdaterades 2022-11-07