Om- och utbyggnad Västerviks Simhall

Projektchef Stefan Karlsson
Telefon 0490-25 72 83
stefan.v.karlsson@vastervik.se

Följ bygget live

Bygget av en ny simhall pågår och beräknas stå klar vid årsskiftet 2022-2023. I första etappen byggs den nya delen med två bassänger som sedan ska byggas ihop med den befintliga simhallen. Här arbetar vi ihop med 21 olika entreprenörer. Första etappen invigdes lördag 14 januari, 2023.

Samtidigt påbörjades etapp 2 av projektet med att renovera och bygga till den gamla simhallen. 

 Beträffande etapp 2 så är 
nu nio entreprenader beställda och vidare återstår en entreprenad att handla upp. Tillkommande tre 
underhållsprojekt har beställts under 2023.03 som består av byte av yttertak (ca 250kvm), 
byte/renovering av takbrunnars utförande samt byte av ljusarmaturer inklusive kablage inom bef. 
“Hopp/25m bassäng” lokal.
Entreprenader som är beställda är följande:
“SE24 Yt och Tätskikt” Fredriks Snickeri & Bygg. (“Totalentreprenad").
“SE25 Omb. Av fd. Träningslokal. Fredriks Snickeri & Bygg. (“årsavtal-totalentreprenad")
“SE27 Renovering av betongkonstruktioner” Svensk Industri Utveckling SIU. (“Utförandeentreprenad”).
“SE28 Ventilation” EKS (årsavtal-totalentreprenad).
“SE29 El” Anderssons Elektriska (årsavtal-totalentreprenad).
“SE30 Värme & Sanitet” Assemblin (årsavtal-totalentreprenad).
“SE31 Brandskydd” Stanleys sec. (tilläggsarbeten för etapp1-totalentreprenad).
“SE32 Undertak” Västerviks Undertak (årsavtal-totalentreprenad).
“SE33 Yttertak” Fredriks Snickeri & Bygg (årsavtal-totalentreprenad). 
Entreprenad som framledes kommer att upphandlas är:
“SE26 Ny vattenrutschbana mm”.

Entreprenörer i etapp 2:

Fredriks Snickeri & Bygg 
Svensk Industri Utveckling SIU
EKS 
Anderssons Elektriska 
Assemblin
Stanleys sec. 
Västerviks Undertak 

Entreprenad för ny vattenrutschbana kommer att upphandlas framledes.

Sidan är uppdaterad 2023-07-12