Nybyggnation förskolan Galaxen

Projektledare Erland Tingestedt
Telefon 0490-25 72 52
erland.tingestedt@vastervik.se

31 mars 2022 invigdes förskolan Galaxen på Laxgatan i Västervik. Första etappen stod färdig våren 2020 och inrymmer tidigare förskolan Kräftans verksamhet. Andra etappen med fyra nya avdelningar blev klar mars 2022.