Fastigheter

TjustFastigheter var vilande fram till 2009 då bolaget köpte 87 fastigheter av Västerviks kommun. Beståndet består av skolor, förskolor, administrativa byggnader samt kultur- och fritidsanläggningar.