TjustFastigheter

TjustFastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org.nr 556528-1416. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB utser ombud som har att företräda ägaren vid bolagsstämman.

TjustFastigheter har inga anställda. VD hyrs in från Västerviks Bostads AB och bolaget köper ekonomiska, administrativa och tekniska tjänster av samma bolag.

Andreas Horste är VD för TjustFastigheter AB.